ICSAAM 2013

The 5th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials

23 - 26 September 2013 Kipriotis Village Resort, Island of Kos, Greece

       Number of visitors

Local Organizing Committee  


 George Papanicolaou, Professor, Chairman

Diana Hortensia Portan, M.Sc., Ph.D

George Lagas, M.Sc., Phd Candidate

• Anastasia Koutsomitopoulou, M.Sc., Ph.D 

• Dimitrios Chalkias, Ph.D student

-----------------------------------------------

Ioannis Devetzoglou

Anastasios Zetos

• Lykourgos Kontaxis

Haroula Kousiatza

Alexis Laios

• Sofia Oikonomidou

• Erato Psarra

• Spiridon Vermpis

• Roxana Adina Cordoneanu

Mihai Dorin Vizdoaga

-----------------------------------------------Website Administration:

• Anastasia KoutsomitopoulouM.Sc., Ph.D 

• Athanasios Bogris, M.Sc.